VÝROBA PELET

 

V oblasti výrobních technologií na zpracování biomasy a následné lisování do podoby pelet se pohybujeme přes 10let. Za tuto dobu jsme se postupně zlepšovali a obměňovali jednotlivé části technologie tak, aby výsledná výrobní linka byla co nejkvalitnější a nejlépe splňovala veškeré požadavky a ekonomické parametry.

Výrobní linka většinou začíná odkorňovací technologií, kde se z kmene stromu oddělí kůra a očistí, což je důležité pro kvalitu výsledného produktu – pelet.

Dalším krokem je štěpkování a drcení biomasy, pro její kvalitní dosušení, aby bylo možné slisování.

Pro sušení biomasy se používají bubnové kontinuální sušárny. V poslední době sestavujeme linky s pásovou sušárnou. Zdrojem tepla sušárny je většinou automatický kotel na biomasu. Pro pásové sušárny používáme odpadní teplo, které vzniká při výrobě elektřiny.

Lisovací část peletovací technologie začíná vyrovnávacím míchacím zásobníkem, šrotováním, homogenizací, samotným lisováním a končí chlazením s tříděním.

Expedice výrobku je řešena automatickou pytlovací linkou, big-bagovací váhou nebo expedičním silem.

Kontaktní formulář

STORAGE ENERGY
EXPORT, s.r.o.
Hejná11
341 01 Horažďovice
+420 725 124 859
28761359
C 28825 vedená u Krajského soudu v Plzni
DIČ CZ28761359